Büyük çoğunluğu insanlarda da hastalıklara (zoonoz) neden olan parazitler, kedi ve köpeklerde önemli sağlık risklerini oluşturur. Parazitler hayvanların sindirim, dolaşım, solunum ve hormonal sistemlerinde çeşitli patolojik yıkımlara neden olurken aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerine de negatif etki (immunodepresif etki) oluşturarak, hayvanın diğer enfeksiyonlara karşı doğal direncini kırar ve kolay hastalanmalarına neden olur. Asıl önemli sorun hayvanlara uygulanan düzenli aşılama programlarının, parazitlerin neden olduğu immun depresif etkiden dolayı tam bir koruma sağlayamamasıdır. Bu durum hayvanlar, insanlar ve çevre için önemli sağlık risklerini beraberinde getirir. Kedi ve köpeklerin, düzenli olarak paraziter hastalıklara karşı düzenli koruyucu tedavi görmesi ve diğer enfeksiyonlara karşı aşılanması, hayvanlar için olduğu kadar onlarla birlikte yaşayan insan ve hepimiz için yaşadığı çevre içinde büyük bir önem taşımaktadır.

ŞirinVet Veteriner Kliniği olarak iç parazit mücadelesi 2 ayda bir, dış parazit mücadelesi ise yazın ayda bir, kışın 2 ayda bir olarak uygulanmaktadır.

Faydalı Makaleler ; 

Antiparaziter mücadele