Kliniğimizde uygulanan işlemlerin ücret bilgisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kliniğimizde İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nın asgari ücret tarifesi uygulanmaktadır. Muayene akabinde Veteriner Hekiminizin uygun gördüğü tetkik ve tahlil ücretleri için muayene sonrası bilgi alabilirsiniz.

ŞirinVet, veteriner hekimlik mesleğinin etik kuralları çerçevesinde fiyat politikasını belirlemektedir. Bu şu anlama gelir; İstanbul veteriner hekimler odası asgari bir fiyat belirler ve bu fiyatların altına inmek hem yasaktır hem etik değildir. Ücretlerimizi belirlerken bu fiyatların altına inmemek temel prensibimizdir. 

Klinik hizmetleri ücret tarifesi                 

Kuaför hizmetleri ücret tarifesi