Kedilerde Alt Üriner Sistem Hastalığı (Flutd)

FLUTD; Kedilerin alt idrar yollarını etkileyen patolojilerin genelini kapsar. Sistitis, idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunda oluşan kristal ve taşlar; bu patolojilere örnek verilebilir. Bu patolojiler bazen tek başına bulunurken, bazıları da aynı anda görülebilir. Kedilerde Alt Üriner Sistem Hastalıklarına Zemin Hazırlayan Faktörler Nelerdir? Obezite (Yağlanma nedeniyle idrar yolları daralır. Bu yüzden obez kedilerde daha fazla görülmektedir.) Az Su Tüketen

Devam..