Kedi ve Köpeklerde Normal Kan Değerleri

Kedi ve Köpeklerde Normal Hematolojik Değerler Test Birimler Köpek Kedi WBC 10x3/mm3 6.0-17.0 5.5-19.5 RBC 10x6/mm3 5.5-8.5 6.0-10 Hemoglobin g/dl 12.0-18.0 9.5-15 Hematokrit % 37-55 29-45 MCV fl 60-77 41-54 MCH pg 19.5-26 13.3-17.5 MCHC % 32-36 31-36 PLT (Trombosit) 10x3/mm3 200-500 150-600 Nötrofil % 60-77 35-75 Lenfosit % 12-30 20-55 Monosit % 3-10 1-4 Eosinofil % 2-10 2-12 Bazofil % 0-1 0-1 Retikülosit % 0.5-1.5 0-1 Kedi ve Köpeklerde Normal Biyokimyasal Değerler Test

Devam..