Kedi ve Köpeklerde Normal Hematolojik Değerler

Test Birimler Köpek Kedi
WBC 10x3/mm3 6.0-17.0 5.5-19.5
RBC 10x6/mm3 5.5-8.5 6.0-10
Hemoglobin g/dl 12.0-18.0 9.5-15
Hematokrit % 37-55 29-45
MCV fl 60-77 41-54
MCH pg 19.5-26 13.3-17.5
MCHC % 32-36 31-36
PLT (Trombosit) 10x3/mm3 200-500 150-600
Nötrofil % 60-77 35-75
Lenfosit % 12-30 20-55
Monosit % 3-10 1-4
Eosinofil % 2-10 2-12
Bazofil % 0-1 0-1
Retikülosit % 0.5-1.5 0-1
       

 

Kedi ve Köpeklerde Normal Biyokimyasal Değerler

Test Birimler Köpek Kedi
Üre Nitrojeni (Bun) mg/dl 7-27 15-34
Kreatinin mg/dl 0.4-1.8 0.8-2.3
Kolesterol mg/dl 112-328 82-218
Glikoz mg/dl 60-125 70-150
ALP IU/L 10-150 0-62
ALT IU/L 5-60 28-76
AST IU/L 5-55 5-55
Toplam Protein g/dl 5.1-7.8 5.9-8.5
Albümin g/dl 2.6-4.3 2.4-4.1
Globülin g/dl 2.3-4.5 3.4-5.2
Sodyum mEq/L 141-156 147-156
Potasyum mEq/L 4-5.6 3.9-5.3
Sodyum Potasyum Oranı   27-40 27 den küçük
Klorür mEq/L 105-115 111-125
Toplam CO2 mEq/L 17-24 13-25
Kalsiyum mg/dl 7.5-11.3 7.5-10.8
Fosfor mg/dl 2.1-6.3 3-7
Toplam Bilirubin mg/dl 0-0.4 0-0.4
Direkt Bilirubin mg/dl 0-0.1 0-0.1
LDH IU/L 50-380 46-350
CK (Kreatinin Kinaz) IU/L 10-200 64-440
GGT IU/L 0-10 1-7
Ürik Asit mg/dl 0-2 0-1
Amilaz IU/L 500-1500 500-1500
Lipaz IU/L 100-500 10-195
Magnezyum mEq/L 1.8-2.4 1.8-2.4