Dirofilariazis dirofilaria genusundaki bir nematod tarafından oluşturulan ve dünyada yaygın olarak meydana gelen bir enfeksiyondur. Hastalık kalp kurdu hastalığı olarakta bilinir. 

Bulaşma

Bir sinek kan emme sırasında mikrofilaryayı aldığında parazitin yaşam siklusu devam eder. infektif larvalar sineğin mide ve ağız bölümlerine göç eder ve buradan bir sonraki kan eme sırasında, diğer konakçıya bulaşma olur. Enfektif larvalar pulmoner arterlere göç eder ve orada erişkin formlarına dönüşürler.

Fizyopatolojisi

Dirofilariozis'de çok sayıda erişkin kalp kurdu kan akımını engelleyerek, neden olduğu çalkantılı akımdan dolayı eritrositler yıkımlanır ve damar içi hemoliz sonucu anemi oluşur.

Klinik Belirtileri

Astım benzeri semptomlar, egzersizle birlikte öksürük, şiddetli hastalık durumunda kilo kaybı, solunum sayısında artış, 

Tanı

Kesin tanı kanda mikrofilaryaların tespiti veya serolojik olarak dolaşımda antijen veya antikorların tespiti ile yapılır.

Tedavi

Komplex bir tedavi gerektirir. Veteriner hekiminizin uygun gördüğü tedavi doğrultusunda ilerlemeniz tavsiye edilir.

ŞirinVet - 0212 607 1700