Kolostrum kalitesinin artması ve annenin ve yavrularının korunabilmesi açısından aşılamaların mutlaka düzenli olarak yapılmış olması gerekmektedir. Böylece kolostrumda istenilen düzeyde antikor düzeyine ulaşılır. En iyi yöntem tohumlama veya çiftleşmenin düşünüldüğü dönemden önce ekto ve endoparazitlere karşı uygulamaların yapılmasıdır. 

Gebelik boyunca kedinin vücut ağırlığı, hem fetüslerin ve plasentanın gelişimi hem de laktasyonda kullanmak üzere depoladığı rezervler sebebiyle artar. Gebe kedilerde vücut ağırlığında linear bir artış görülmektedir; bir başka deyişle kilo alımı gebeliğin ilk gününden itibaren tüm gebelik boyunca devam etmektedir. Kediler gebelik sürecince yem yemeyi gebelik süreci içerisinde yaklaşık olarak haftada bir %10 oranında arttırırlar. Yaklaşık olarak gebeliğin 30. gününde kedi ağırlığı %110 oranına çıkmışken bu oran 60. gününde %140 oranına yükselir. Bu durum kedileri, gebeliğin 28. gününden sonra kilo almaya başlayan köpeklerden farklı kılmaktadır. Gebeliğin son üçte birlik bölümünde enerji gereksinimi %25-50 arasında artmakta ve 90-100 kcal/kg/vücut ağırlığına çıkmaktadır. Gebelik bounca ve özellikle gebeliğin sonuna doğru beslenme önemli olup doğru beslemeyle doğum öncesinde ve sırasında görülen bazı metabolik hastalıklar önlenebilmektedir. 

Gebelikte arjinin, lizin ve triptofan aminoasitleri başta olmak üzere protein ihtiyacı artmaktadır. Bu nedenle gebe kedilere, karbonhidrattan zengin diyetler yerine proteinden zengin diyetler verilmelidir. Diyetteki protein miktarı en az %32, yağ miktarı ise %18 olmalıdır. Doğum sırasında kedi gebelik öncesi vücut ağırlığının %12-38 i oranında kilo almış olmalıdır. Kedilerde reprodüktif performansı olumsuz etkileyen faktörlerden birisi de taurin yetmezliği olup kedi taurin sentezleyemediği için diyetle alması gerekmektedir. Taurin bakımından yetersiz bir diyetle beslenen kedilerde doğuma yakın dönemde fetüslerin martalite oranı ve canlı doğan yavruların da vücut ağırlığının düşük olma olasılığı yüksektir. Bu nedenle gebe kedilerin yeterli miktarda taurin içeren ticari mamalarla beslenmesinde yarar vardır. 

Anne adayı kedinizin beslenmesiyle ilgili daha detaylı bilgileri ve mama seçenekleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz. 

Klinik İletişim: 📞 0(212) 607 1700
Konum: 🏥 Google Maps