Kedilerde Kusma akut veya kronik olarak iki şekilde karşımıza çıkar.

Akut kusmanın nedenleri;

1.Besin kaynaklı; Ani diyet değişikliği, hızlı yemek yemek, yabancı madde yutmak ve gıda maddelerinin oluşturduğu allerjik reaksiyonlar kusmaya neden olabilir.

2.İlaca bağlı kusma; Bazı antibiyotikler, antiinflamatuvar ilaçlar, kemoterapötikler, narkotik ilaç grupları, xylazin kusmaya neden olabilir.

3.Gastrointestinal enflamasyon; Enfeksiyöz enterit, parvo virus, distemper, corona virus, salmonella, campylobacter, homorajik gastroenterit.

4.Gastroduodenal ülserler.

5.Gastrointestinal obstrüksiyon; Bağırsakta yabancı cisim tıkanması, invaginasyon, neoplazi, volvulus, ileus, kabızlık.

6.Sistemik hastalıklar; Üremi, karaciğer yetmezliği, sepsis, asidoz, elektrolit dengesizliği (hipokalemi, hipokalsemi, hiperkalsemi)

7.Abdominal bozukluklar; Pankreatit, peritonik, piyometra.

8.Endokrin hastalıklar; Hipoadrenokortisism, diabetik ketoasidosis.

9.Nörolojik hastalıklar; Vestibüler bozukluklar, menenjit, ensefalit, mss travması.

10.Parazitler; Ascaritler, ollulanus tricuspis.

11.Toksinler; Kurşun, etilen glikol, çinko, myokotoksinler, ev bitkileri.

12.Diğer; anaflaksi, sıcak çarmpası, ağrı, korku, yolculuk kusması.

Kronik kusmanın nedenleri;

1.Özofajeal hastalık;  Hiyatal herni, gastroözofagiyal reflü, distal özofagit.

2.Enfeksiyon; Helikobaktere bağlı gastrit, histoplasmazis, ince bağırsakta bakterilerin aşırı çoğalması, disemine aspergillosis, gastrik parazitler, intestinal parazitler.

3.Metabolik hastalık; Renal, hepatik, biliyer hastalıklar. Hipoadrenokortisizm, kronik pankreatit, kotoasidotik tip 2, diyabet, metabolik asidoz, elektrolit bozuklukları, hipokalemi, hiperkalemi, hiponatremi, hiperkalsemi motiliteyi azaltabilir.

4.İnflamatuvar barsak hastalığı; Gastrit, enterit veya kolit.

5.Gastrointestinal obstüksiyon;

6.Neoplastik hastalık; Gastrik polipler, Gi lenfosarkom, adenokarsinom, fibrosarkom, pankreatik, adenokarsinom, pankreasın gastrin salgılayan tümörü,sistemik mastositoz.

7.Nörolojik; serebral ödem, sss tümörü, ensefalit meningoensefalit, vestibülit.

8.Motilite bozuklukları; Kronik enterogastrik reflü, diyabetik gastropares, postgastrik genişleme, ameliyat sonrası kusma.

9.Diğer; İlaca bağlı kusma, besin intoloransı/alerji, toksisite.

Yapılması gereken; 

Kedinizde kusma gördüğünüzde hemen veteriner hekiminize danışın, kusma yukarıda sayılan bir çok hastalığın ilk belirtisi olabilir. Tahliller doğrultusunda hekiminizin yönlendireceği tedaviye eksiksiz uymaya özen gösterin. 

ŞirinVet Bilgi Portalı.