kusan kedi

Kedilerde Kusma akut veya kronik olarak iki şekilde karşımıza çıkar.

Akut kusmanın nedenleri;

 1. Besin kaynaklı; Ani diyet değişikliği, hızlı yemek yemek, yabancı madde yutmak ve gıda maddelerinin oluşturduğu allerjik reaksiyonlar kusmaya neden olabilir.
 2. İlaca bağlı kusma; Bazı antibiyotikler, antiinflamatuvar ilaçlar, kemoterapötikler, narkotik ilaç grupları, xylazin kusmaya neden olabilir.
 3. Gastrointestinal enflamasyon; Enfeksiyöz enterit, parvo virus, distemper, corona virus, salmonella, campylobacter, homorajik gastroenterit.
 4. Gastroduodenal ülserler.
 5. Gastrointestinal obstrüksiyon; Bağırsakta yabancı cisim tıkanması, invaginasyon, neoplazi, volvulus, ileus, kabızlık.
 6. Sistemik hastalıklar; Üremi, karaciğer yetmezliği, sepsis, asidoz, elektrolit dengesizliği (hipokalemi, hipokalsemi, hiperkalsemi)
 7. Abdominal bozukluklar; Pankreatit, peritonik, piyometra.
 8. Endokrin hastalıklar; Hipoadrenokortisism, diabetik ketoasidosis.
 9. Nörolojik hastalıklar; Vestibüler bozukluklar, menenjit, ensefalit, mss travması.
 10. Parazitler; Ascaritler, ollulanus tricuspis.
 11. Toksinler; Kurşun, etilen glikol, çinko, myokotoksinler, ev bitkileri.
 12. Diğer; anaflaksi, sıcak çarmpası, ağrı, korku, yolculuk kusması.

Kronik kusmanın nedenleri;

 1. Özofajeal hastalık;  Hiyatal herni, gastroözofagiyal reflü, distal özofagit.
 2. Enfeksiyon; Helikobaktere bağlı gastrit, histoplasmazis, ince bağırsakta bakterilerin aşırı çoğalması, disemine aspergillosis, gastrik parazitler, intestinal parazitler.
 3. Metabolik hastalık; Renal, hepatik, biliyer hastalıklar. Hipoadrenokortisizm, kronik pankreatit, kotoasidotik tip 2, diyabet, metabolik asidoz, elektrolit bozuklukları, hipokalemi, hiperkalemi, hiponatremi, hiperkalsemi motiliteyi azaltabilir.
 4. İnflamatuvar barsak hastalığı; Gastrit, enterit veya kolit.
 5. Gastrointestinal obstüksiyon;
 6. Neoplastik hastalık; Gastrik polipler, Gi lenfosarkom, adenokarsinom, fibrosarkom, pankreatik, adenokarsinom, pankreasın gastrin salgılayan tümörü,sistemik mastositoz.
 7. Nörolojik; serebral ödem, sss tümörü, ensefalit meningoensefalit, vestibülit.
 8. Motilite bozuklukları; Kronik enterogastrik reflü, diyabetik gastropares, postgastrik genişleme, ameliyat sonrası kusma.
 9. Diğer; İlaca bağlı kusma, besin intoloransı/alerji, toksisite.

Yapılması gereken; 

Kedinizde kusma gördüğünüzde hemen veteriner hekiminize danışın, kusma yukarıda sayılan bir çok hastalığın ilk belirtisi olabilir. Tahliller doğrultusunda hekiminizin yönlendireceği tedaviye eksiksiz uymaya özen gösterin. 

ŞirinVet Bilgi Portalı.

İnstagram'dan Bizi Takip Edin ! @sirinvet

 

İletişim Numarası : 0(212) 607 1700