BabesiozisEvcil hayvanlarda görülen ve keneler tarafından nakledilen yüksek ateş, anemi, ikterus ve hemoglobinüri ile seyreden bir protozoon hastalığıdır. Hastalık yurdumuzda özellikle ilkbahar sonu, yaz ve sonbaharın ilk aylarında görülmektedir. Kış aylarında da hastalığın ortaya çıktığı görülmektedir. Babesiozis etkeni olarak köpeklerde; Babesia canis ve babesia gibsoni, kedilerde ise babesia cati ve babesia felis karşımıza çıkar.

Bulaşma

Ixodide sınıfı keneler babesia spp. için en önemli vektördür. Kan tranfüzyonlarıyle veya plesantal yol ile bulaşan enfeksiyonları da vardır. Sporozoitler kan emme sırasında kenelerin salyasıyla bulaşır. Diğer vektör keneler; Boophylus spp., Hyalomma spp., Rhipicephalus spp., Haemophysalis spp., Dermacentos spp. dir.

Fizyopatoloji

Babesia organizmaları eritrositlerin içine girer ve burada diğer eritrositleri enfekte etme kabiliyetine sahip merozoit formunda çoğalır. 

Hastalık Şikayeti

Bitkinlik, yüksek ateş, iştahsızlık, kilo kaybı, solunum ve nabız sayısında artış.

Klinik Belirtileri

Sarılık, anemi, trombositopeni, hemoglobinüri, hemoglobinemi, bilurubinüri.

Teşhis

Kan frotisinin incelenmesi ile eritrositler içerisindeki göz yaşı damlası şekilli organizmalar açıkça görülür. Bazen bunlar bir çift olarak bulunur. İfa serum testleri diğer bir tanı yöntemidir.

Tedavi

Babesiozisli minik dostunuzun tedavisi için veteriner hekiminiz ile görüşün. Yüksek anemi durumlarında kan nakli gerekebilir.

Klinik İletişim: 📞 0(212) 607 1700
Konum: 🏥 Google Maps