Pet Pasaport

Minik Dostunuzun artık pet pasaport'u var. Eski karnelerin yerini alan pet pasaport İstanbul Veteriner Hekimler odası onaylı ve seri numaralıdır. Pet sahiplerinin dikkatine! Yeni sağlık karnesi AB standartlarına uygun olarak veteriner hekimler odası tarafından hazırlanıp onaylanmıştır. Karne yalnızca ruhsatlı muayenehane / polikilinik / hastanelerde çalışan Veteriner Hekimler tarafından kullanılacaktır. Diğer karneler yasal olmayıp, bu karneleri imzalayan hekimlerin ruhsat bilgilerini sorgulayınız.

Devam..