Minik Dostunuzun artık pet pasaport'u var. Eski karnelerin yerini alan pet pasaport İstanbul Veteriner Hekimler odası onaylı ve seri numaralıdır. 

Pet sahiplerinin dikkatine!

  • Yeni sağlık karnesi AB standartlarına uygun olarak veteriner hekimler odası tarafından hazırlanıp onaylanmıştır.
  • Karne yalnızca ruhsatlı muayenehane / polikilinik / hastanelerde çalışan Veteriner Hekimler tarafından kullanılacaktır.
  • Diğer karneler yasal olmayıp, bu karneleri imzalayan hekimlerin ruhsat bilgilerini sorgulayınız.
  • Yasal olmayan karneleri kabul eden hasta sahipleri, karşılarında yasal bir muhatap bulamayacaklardır.
  • Karneler seri numaralı olup, kaybı durumunda İVHO'ya bildirilmesi mecburidir.
  • Pet pasaportu imza karşılığı pet sahibine verilir.
  • Çeşitli firmalar, petshoplar, hayvan üretim, eğitim çiftlikleri ile diğer kişi ve kurumların hazırladığı karneler yasal değildir.
  • Yasal olmayan karneleri kullanan ve basan kişiler hakkında idari ve hukuki işlem yapılmaktadır.
  • Lütfen yetkisiz kişilerin karneyi kullanması durumunda İVHO'ya bilgi veriniz.

Değerli pet sahipleri, sizin ve evcil hayvan dostumuzun sağlığı bizim için önemlidir. Muvzuata uygun ve İVHO  tarafından onaylanmış karneler kullanınız.

Pet Pasaport ve Mikroçip Video