İnsan hekimliğinde olduğu gibi veteriner hekimlikte de aşı uygulaması yani koruyucu hekimlik çok önemlidir. Evcil hayvanınızı bir çok enfeksiyöz hastalıklara karşı koruyan bu aşılar belirli periyotlar dahilinde uygulanır. Belirli aralıklarla da tekrar uygulanması gerekir. 

Her aşı öncesi yapılan muayene sonrasında, belirli bir program dahilinde uygulanan aşılar 1 gün öncesinde sms ile size hatırlatılır. Minik dostunuzun birçok hastalığa yakalanmaması için aşılanmaları zorunludur. 


KEDİ AŞI TAKVİMİ

Hafta

Kedi

6

İç 1 + Dış

7

Zylexis 1 3 5

8

İç 2

9

Karma

10

Lösemi

11

Mantar

12

Karma 2

13

Lösemi + Mantar 2

14

 

15

 

16

Karma 3

17

 

18

 

19

 

20

Karma 4

 

 

 


PARAZİT TEDAVİSİ


Kediniz öncelikle iç ve dış parazitlerden arındırılmalıdır. Parazitler kedinizin bağışıklık sistemini baskı altına aldığı için öncelikle parazit mücadelesi yapılmakta ve kedinizin bağışıklık sistemi güçlendirilmektedir.
Dış parazit tedavisi aylık, İç parazit tedavisi ise 2 ayda bir tekrar edilmelidir.
 


AŞILAR


1. Karma aşı : Rhinotracheitis, Calici, Panleukopenia (Kedi gençlik hastalığı) virüslerine karşı uygulanır. 4 doz şeklinde tabloda görüldüğü gibi uygulanması tavsiye edilmektedir.

2. Leukemia Aşısı: Kedi lösemisine karşı yapılan aşıdır.

3. Kuduz aşısı: Kuduz hastalığının etkeni olan Rabies virüsüne karşı koruma sağlamaktadır.

5. Mantar aşısı: Microspora canis etkenine karşı uygulanan aşı 15 gün arayla 2 doz olarak uygulanır. Senelik tek doz tekrarı yapılmalıdır.


KÖPEK AŞI TAKVİMİ

 

Hafta

Köpek

6

İç 1 + Dış

7

Zylexis 1 3 5

8

İç 2

9

Karma 1

10

Corona

11

KC

12

Karma 2

13

Corona 2

14

KC 2

15

Kuduz + Tetanoz 1

16

Karma 3

17

Lyme + Mantar

18

Tetanoz 2

19

Lyme 2 + Mantar 2

20

Karma 4

 

 

 

PARAZİT TEDAVİSİ

Köpeğiniz öncelikle iç ve dış parazitlerden arındırılmalıdır. Parazitler köpeğinizin bağışıklık sistemini baskı altına aldığı için öncelikle parazit mücadelesi yapılmakta ve köpeğinizin bağışıklık sistemi güçlendirilmektedir. Köpeğin sindirim sisteminde bulunan tenya, kancalı kurt ve şerit gibi iç parazitlerden; bit, pire, kene gibi dış parazitlerden korunmasına yönelik yapılır. Dış parazit tedavisi aylık, İç parazit tedavisi ise yaşam şartlarına göre değişmekle birlikte 2-3 ayda bir tekrar edilmelidir.
 

AŞILAR

1. Puppy DP: Anneden erken ayrılan yavrulara uygulanan yavru karma aşısıdır. Kliniğimizde uygulanan yavru karma aşı Canine Parvovirus ve Canin Distemper (köpek gençlik hastalığı) virüslerine karşı köpeğinizi korumaktadır.


2. Karma aşı: 5 farklı virüse karşı koruyuculuk sağlayan aşıdır. Bunlar;
-Parvovirüs ( kusma, ishal, dışkıda kan görülmesiyle karakterize ölümcül bir hastalığın etkenidir.)
-Distemper:- Köpek gençlik hastalığı (Solunum, sindirim, sinir sisteminde etkisini gösteren, yavru köpeklerde ölüm oranı yüksek olan bulaşıcı viral bir hastalığın etkenidir.)
-Adenovirüs- Tip 2 ( Daha çok solunum sisteminde hastalık yapmaktadır." İnfeksiyöz Tracheobronşitis veya Kennel Cough" olarak adlandırılan köpek öksürüğü hastalığının etkenlerinden biridir)
-Parainfluenza ( Üst solunum yollarında enfeksiyon oluşturan öksürük ile kendini gösteren hastalığın etkenidir.)
-Leptospira Canicola (Böbreklerde bozukluk yapan kanlı ishal ve sarılık meydana getiren bakteriyel bir hastalığın etkenidir).
 


3. Bronşin (KC aşısı): Etkeni Bordetella bronchiseptica bakterisi olan, Kennel Cough- Köpek boğmacası olarak bilinen, üst solunum yollarında enfeksiyon oluşturan kronik öksürükle karakterize bulaşıcı bir hastalığa karşı uygulanan aşıdır. Uygulaması 2 şekilde yapılmaktadır. Enjeksiyon ile deri altına uygulandığında 3 hafta sonra tekrarının yapılması gerekmektedir. KC aşısı nazal boşluğa uygulandığında ise tekrarına gerek yoktur.
 


4. Corona virus aşısı: İştahsızlık, kanlı- mukuslu ishal, kusma meydana getiren viral bir hastalığa karşı koruma oluşturur.
 


5. Lyme aşısı: Borrelia burgdorferi, B. Garinii, B. Afzelii türü bakterileri hastalığın etkenleridir. (Spiroket). Lyme hastalığı, insanlara da bulaşabilen bir hastalıktır. Etken Ixodes cinsi keneler aracılığı ile yayılır. Ateş ve eklemlerde ağrı şikayeti ile başlayan hastalık polyartritis ile kendini belli eder. Hastalık vücudun birçok sisteminde etkin olmaktadır.
 


6. Kuduz aşısı: Kuduz hastalığına sebep olan Rabies virüsüne karşı koruma sağlayan aşıdır.

7. Mantar aşısı: Microspora canis etkenine karşı uygulanan aşı 15 gün arayla 2 doz olarak uygulanır. Senelik tek doz tekrarı yapılmalıdır.